Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Teräsjaakko Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018 Viimeisin muutos 25.5.2018

1.    Rekisterinpitäjä

 

Teräsjaakko Oy

Harkkoraudantie 2

00700 Helsinki

Puh: 09-350 5 230

asiakaspalvelu@terasjaakko.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petteri Oikarinen

Kaupallinen johtaja, DI

petteri.oikarinen@terasjaakko.fi

040 905 1502

 

3. Rekisterin nimi

Teräsjaakko Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

  • yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen asiakkaillemme ja potentiaalisille asiakkaillemme.
  • markkinointimme, myyntimme ja muu liiketoimintamme kehittäminen
  • kokemuksesi personointi ja yksilöllisten tarpeidesi täyttäminen
  • mukautetun mainossisällön tarjoaminen, sekä verkkosivustojemme ja muiden palvelujemme kehittäminen
  • lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Käsittelyperusteemme on oikeutettu etu, sekä asiakassuhteen hoidon osalta lisäksi sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Suoramarkkinointiviestit perustuvat rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti.

Käyttäessäsi sivustoamme tai antaessasi tietoa meille sinusta, hyväksyt tämän tietosuojakäytännön mukaisen tiedon keräämisen, käsittelyn, jakamisen ja siirtämisen, myös asuinmaasi ulkopuolella.

5. Rekisterintietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot sekä muut rekisteröidyn meille luovuttamat tiedot.
  • tiedot tilatuista tai tarjotuista palveluista ja tuotteista, ja niiden muutoksista, laskutustiedot, asiakasviestintä sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  • Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, sekä muut verkkosivustojemme käyttöön liittyvät tekniset tiedot.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi lomakkeiden, tilausten tekemisen, yhteydenottojen, asiakastapaamisten ja sivustolle rekisteröitymisen yhteydessä, sekä muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa meille tietojaan.

Lisäksi voimme kerätä tietoja verkkosivustojemme käytöstä, väestötieteellisistä ja maantieteellisistä tiedoista, mieltymyksistäsi, käyttämästäsi tietokoneestasi, selaimesta ja muista ohjelmisto- ja laitteistotiedoista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn käyttämä IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä, katsellut sivut, jne. Nämä tiedot kerätään tarvittaessa automaattisesti sivustojen ja palvelujen käytöstä. Keräämme ajoittain tietoja myös muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta.

7. Evästeet ja automaattisesti kerätyt tiedot sivustojemme ja palveluidemme käytöstä

Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet sisältävät yksilöllisen numeerisen tunnisteen, jonka avulla voidaan yksilöidä ja laskea sivustoilla käytetyt selaimet.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa sivujen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Evästeiden avulla kerätään myös tietoja ja erilaisia tilastoja sivustojen käytöstä. Näitä tietoja käytetään sivustojemme sekä markkinointimme kehittämisessä.

Kävijämäärien tilastollisessa seurannassa käytämme myös muita vastaavia tekniikoita, kuten Google Analytics.

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä Internet- käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme myy, vaihda, vuokraa tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa ja kehittämisessä. Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla mm. logistiikka/kuljetuspalveluiden tuottajat, kirjanpitoalan yhteistyökumppanimme, ulkoistuskumppanimme, maksunvälittäjät, käyttämiemme tietotekniikkapalveluiden tuottajat jne. Huolehdimme tällöin mm. sopimuksin, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Saatamme myös luovuttaa tietojasi konsernin muille yrityksille, tai jos olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Ei-yksityisiä tietoja voidaan luovuttaa muilla osapuolille markkinointiin, mainontaan tai muuhun käyttöön, myös asuinmaasi ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Näiden suojausten toteuttamiseksi käytössä on mm. rajatut käyttöoikeudet tietojärjestelmiin.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen korjaamiseen tai poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muutokset tietosuoja käytäntöön

Voimme muuttaa ja päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Tarvittaessa teemme päivityksen tietosuojakäytäntöön joka on nähtävissä verkkosivustollamme.

 

13. Rekrytointi

Työhakemuksia säilytetään 24 kuukautta. Työhön valittujen hakemuksia säilytetään pysyvästi.

Verkkolomakkeen kautta saapuneiden työhakemusten tietokanta sisältää seuraavat tiedot työnhakijasta:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
LinkedIn-profiilin URL
Osaamista kuvaavat kentät
Vapaa tekstikenttä hakijan viestiä varten.

Työhakemukset säilytetään 24 kuukauden ajan tietokannassa. Tietokantaan pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka vastaavat yrityksen rekrytoinnista.